Suomen Tulkkauspalvelun toimintaohjeet

Tulkkaustilanteeseen liittyviä ohjeita:

 1. Saavu paikalle täsmällisesti.
 2. Muista sulkea kännykkäsi tulkkauksen ajaksi. Se kuuluu asialliseen työskentely- ja puhelinkulttuuriin.
 3. Vältä voimakkaiden hajusteiden käyttöä tulkkauksissa ja pukeudu asiallisesti.
 4. Kiinnitä tulkkikeskuksen henkilökortti rintaan näkyvälle paikalle.
 5. Esittele itsesi ja kerro olevasi Suomen Tulkkauspalvelu Oy:n lähettämä tulkki.
 6. Tulkin tulee varmistaa, että tulkattavat ovat tietoisia tulkin ammattiroolista ja etiikasta.
 7. Kerro molemmille tulkattaville osapuolille, että tulkki on aina puolueeton ja vaitiolovelvollinen.
 8. Tulkkikeskus edellyttää, että hoidat sovitut tilaukset. Jos sinulle tulee ylivoimainen este, esim. sairastut, ilmoita asiasta heti tulkkivälitykseen, jotta ehdimme saada toisen tulkin tilallesi.
 9. Jos sinut on varattu tulkiksi kotikäynnille, älä mene sisään ilman viranomaista.
 10. Ilmoita tulkkivälitykseen etukäteen ajat, jolloin et voi ottaa toimeksiantoja vastaan, esim. lomat, matkat ja työ- ja opiskeluajat jne. heti, kun ne ovat tiedossasi.
 11. Ota rohkeasti yhteyttä tulkkikeskukseen, kun tunnet tarvetta keskustella ammattiin liittyvistä asioista.

Toimeksianto
Kun otat vastaan Suomen Tulkkauspalvelun tulkkaus- tai käännöstoimeksiannon, sinulla on henkilökohtainen työnsuorittamisvelvollisuus. Sinulla on myös oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan tarjoamaamme tulkkaus- tai käännöstyötä. Kun tulkkaat Suomen Tulkkauspalvelun nimissä, edustat Suomen Tulkkauspalvelua. Saat tarvittaessa ohjausta ja tukea Suomen Tulkkauspalvelulta.

Tietosuoja
Työmääräyksissä tai käännöksissä näkyy henkilötietolain alaisia, yksityisyyden suojaan kuuluvia asioita, esim. henkilötiedot, joten kaikki asiakkaiden henkilökohtaisia asioita sisältävä materiaali on tuhottava esim. silppuriin tai lähettämällä Suomen Tulkkauspalvelun toimistolle.

Tulkin tilaaminen
Viranomaisen on tilattava tulkki aina Suomen Tulkkauspalvelun kautta. Poikkeuksena ovat toimistoajan ulkopuolella tapahtuvat kiireelliset tulkkaukset (esim. Ensiapu). Näissä tapauksissa tulkki ottaa viranomaiselta laskutustiedot ja kuittauksen tyhjään työmääräyslomakkeeseen tai tyhjälle paperille.

Esteellisyys
Tarkista tulkattavan asiakkaan nimi työmääräyksestä heti kun olet saanut sen. Jos tulkattava asiakas on läheinen sukulaisesi, hyvä ystäväsi tai välillänne on taloudellinen riippuvuussuhde (esim. velka), olet esteellinen vastaanottamaan tulkkaustehtävän.

Jos asiakas ei saavu paikalle
Asiakkaan myöhästyessä odota 20 minuuttia, jonka jälkeen sovit viranomaisen kanssa, voitko poistua vai odotatko tulkkausajan loppuun saakka. Viranomaisen pyynnöstä tulkki voi tarvittaessa soittaa asian ilmoitus- tai puhelintulkkauksena. Pyydä viranomaiselta kuittaus työmääräykseen.
Jos viranomainen ei saavu paikalle tai sovittua puhelintulkkausta ei tule, ota yhteys tulkkivälitykseen. Muista merkitä asia myös työmääräykseen.

Jos olet itse myöhästymässä
Perusperiaate on, ettei tulkki saa koskaan myöhästyä tulkkauksesta. Jos itsestä riippumattomista syistä olet kuitenkin myöhästymässä tulkkauksesta, soita välittömästi tulkkivälitykseen. Näin saamme nopeasti välitettyä tiedon myös tilaajalle. Merkitse työmääräykseen, jos olet aloittanut tulkkauksen myöhässä. Tulkki ei myöskään saa myöhästyä seuraavasta tulkkauksesta edellisen tulkkauksen takia.

Tulkkauksen päätyttyä
Kun tulkkaus on päättynyt, raportoi todellinen tulkkausaika ja matkakulut sovelluksessa.