Interpreting Equipment

We offer a high quality interpreting equepments to help you.

 

Ensure the quality of interpretation for conferences, meetings and other events with our high quality interpreting services and equipments.

Suomen Tulkkauspalvelu Ltd offers interpreting services suitable for different occasions, the necessary interpreting equipments with their installation ,as well as the service of an interpreting technician and sound observer, so that you and participants of your event can concentrate on the essentials!

“We were happy with the simultaneous interpreting ordered from you. We made the request with an express timetable, but everything went without complications – we received an offer from you quickly as well as the confirmation about the possibility to do the interpretation.

We will be in contact with you if there is need for interpretation in the future. Thank you for good service.”

Sanna Suomalainen

Sanoma Pro Oy

we offer all of what you need for your event:
Interpreting::
interpretation equipments:
 • Äänieristetty tulkkauskoppi varusteineen.
 • Osallistujien vastaanottimet ja kuulokkeet.
 • Mikrofonit ja äänentoistolaitteet.
 • Tulkkausteknikon ja äänitarkkailijan palvelut.

At first choose the suitable type of interpretation for your event:

 • Simultaneous interpretation is best suited for multilingual conferences as it allows simultaneous interpretation into several languages
 • Consecutive interpreting, for its part, is agood choice for bilingual meetings, as the speaker and interpreter alternate in voice.
 • Whispered interpretation is worthwhile for smaller events, as it allows direct interpretation to the participants who need it

”Asiointi asiakaspalvelun kanssa sujui oikein hyvin. Palvelu oli nopeaa, ystävällistä ja asiantuntevaa. Saatu tarjous oli selkeä. Tulkkauslaitteet toimivat hyvin ja tapahtumapaikalla ollut teknikko asiantunteva. Suosittelisin teitä ehdottomasti muillekin ja jatkossa otan tarpeen ilmetessä yhteyttä!”

Marjo Rinne

EHYT ry

Konferenssitulkkauksen muoto määrittää tarvittavan tulkkauslaitteiston

 • Simultaanitulkkaukseen tarvitaan äänieristetyt tulkkauskopit, laitteet, mikrofonit sekä kuulokkeet  jotta tulkkaus onnistuu laadukkaasti sitä tarvitseville henkilöille muiden osallistujien keskittymisen häiriintymättä.
 • Konsekutiivitulkkauksen osalta suosittelemme mikrofonien ja äänentoistolaitteiden hyödyntämistä äänen kuuluvuuden varmistamiseksi.
 • Kuiskaustulkkaus voidaan tehdä ilman laitteistoa tai tulkkauslaitteistolla eli salkulla, joka sisältää mikrofonin tulkille ja vastaanottimet osallistujille. Ilman laitteistoa tapahtuvan kuiskaustulkkauksen osalta on hyvä varmistaa, ettei tulkkaus häiritse muiden osallistujien keskittymistä.
 • Meiltä saat myös tarvittavat tulkkausteknikon ja äänitarkkailijan palvelut.

We handle the conference interpreting with high level of professionalism and based on a ‘everything-included’-principle. We also bring high quality equipment to the location, install it ready to be used and take care of interpreting in all desired languages.

What are your interpreting needs? Are you choosing simultaneous interpretation for multilingual conference, consecutive interpreting for bilingual meeting, or whispering for a small event? The choice of conference interpreting will affect what kind of interpretation equipment you need. Tell us your needs so we will fulfill. Contact Us.

Oikeanlaiset tulkkauslaitteet tilaisuutesi ja tulkkaustarpeesi mukaan!

Tulkkauslaitteiston valinnassa tulee huomioida tilaisuuden luonteen määrittelemä tulkkaustarve. Äänieristetty tulkkauskoppi on aina varma valinta pitkiin, suuriin ja monikielisiin tilaisuuksiin eli simultaanitulkkaukseen, kun taas kannettava tulkkauslaitteisto eli salkku sopii lyhyempiin ja pienimuotoisempiin tilaisuuksiin eli kuiskaustulkkaukseen. Kaksikielisiin tilaisuuksiin sopivan konsekutiivitulkkauksen osalta mikrofonit ja äänentoistolaitteet tulevat usein tarpeeseen. Mitkä ovat tulkkauskopin ja kannettavan tulkkauslaitteiston erot?

 • Tulkkauskoppi on äänieristetty koppi, joka tarjoaa tulkille tarvittavan työrauhan, mikä puolestaan parantaa huomattavasti tulkkauksen laatua. Tulkkauskoppi sisältää mikrofonin tulkille ja kuulokkeet tulkkausta tarvitseville osallistujille. Tulkkauskopissa voi olla yksi tulkki kerrallaan, ja pidempien tilaisuuksien osalta kaksi tai kolme tulkkia voivat vuorotella.
 • Kannettava tulkkauslaitteisto eli salkku sisältää mikrofonin tulkille ja langattomat kuulokkeet kahdellekymmenelle tulkkausta tarvitsevalle osallistujalle.
 • Tarjoamme myös tarvittavat mikrofonit, vastaanottimet ja äänentoistolaitteet – tulkkausteknikon ja äänitarkkailijan palveluita unohtamatta.

Milloin tilaisuuteen tulisi valita tulkkauskoppi ja milloin salkku? Tulkkauskoppi kannattaa valita aina, kun kyseessä on pidempi tilaisuus, kun taas salkkua voidaan hyödyntää lyhyempiin, tunnin tai parin, mittaisiin tilaisuuksiin. Simultaanitulkkaus vaatii moitteetonta tekniikan toimimista ja äänieristetyn tulkkauskopin käyttöä, sillä tulkkaus tapahtuu samanaikaisesti alkuperäisen puheen kanssa. Kuiskaustulkkaukseen sopiva salkku on edullisempi vaihtoehto, mutta pääasiassa suosittelemme aina ensisijaisesti työrauhan mahdollistavan tulkkauskopin käyttöä etenkin pidempien tilaisuuksien osalta.

Ääni kulkee sekä tulkkauskoppiin että kannettavaan tulkkauslaitteistoon kuuluvan mikrofonin kautta suoraan tulkkausta tarvitsevien henkilöiden kuulokkeisiin. Tulkkauskoppi mahdollistaa lisäksi tulkin keskeytymättömän tulkkaukseen keskittymisen, jolloin tulkkauskokemus pääsee toden teolla loistoonsa. Toisin sanoen se, onko käytössä tulkkauskoppi vai salkku, muodostaa merkittävän eron tulkin työrauhan kannalta, mikä on suoraan yhteydessä tulkkauksen laatuun ja sitä kautta myös yleisön tulkkauskokemukseen.

Tulkkauskoppi monikielisten konferenssien simultaanitulkkaukseen, mikrofonit ja äänentoistolaitteet kaksikielisten kokousten konsekutiivitulkkaukseen ja kannettava tulkkauslaitteisto eli salkku pienempien tilaisuuksien kuiskaustulkkaukseen – Suomen Tulkkauspalvelu auttaa löytämään juuri oikeanlaiset tulkkauslaitteet sinun tilaisuutesi tulkkaustarpeita varten!

Equipment to support simultaneous interpreting

Simultaneous interpretation is useful for those who needed interpreting, it used sound-insulated interpreting booths and equipmment to transmit the interpreter's speech to the listener's headphones. Simultaneous interpretation can happen in several languages at the same time, as each interpreter sits in his or her soundproof booth, translating into a microphone, which in turn passes into each participant's headset in his or her native language

Simultaneous interpretation requires a lot of concentration from the interpreter, which means that the interpreter's technology also has to work properly. Leave this to us! We provide you with a complete service at once: transporting interpreting equipment on-site, providing technology and interpreting to the audience in need the languages they need.

Tell us, what kind of event you are organizing, and we search for the best option for you!

”Minuun teki vaikutuksen laitteiden helppokäyttöisyys ja tulkkien ammattitaito.

Leena Arvela-Hellén

Uudenkaupungin kaupunki

Mihin tulkkauslaitteita tarvitaan?

The interpreting equipment is used to support simultaneous interpreting so that the language interpreting is transferred to the headphones of only those needing it. In this way, the conference progressed faster when the interpreting is not done as a dialogue with the speaker for the whole audience. In this way the rest of the audience also can concentrate to the event in peace.

The interpreting equipment includes soundproof booths, in which the interpreter sits and translates the speech he/she hears to a microphone. The voice is transferred to the headphones of those individuals sitting in the audience who need interpreting help. Microphones and headphones are included in the interpreting equipment.

We take care of all the technology, so you can just concentrate on the sequence of events.

Simultaneous interpreting on loistovalinta monikielisten konferenssien sisällön jakamiseksi eri kielien edustajille!

Equipment to support consecutive interpreting

Consecutive interpreting doesnot really repuire interpreting equiment, but we recommend the use of microphones and audio equipment to ensure the best quality of reception. We deliver and install all necessary equipment for you to focus on the essentials.

Konsekutiivitulkkaukselle tulee varata kaksinkertainen aika, sillä kaikki puheet tapahtuvat kaksi kertaa. 

Consecutive interpreting is the best option for bilingual conference.

Equipment to support whispering interpreting

Whispered interpreting is a more economical option than simultaneous interpreting, but its problem is that it is hard on the vocal chords of the speaker and can disturb those sitting close. The whispered interpreting can also be done with a portable equipment and, in this case, the interpreter translates the speeches in a low and quiet voice to a microphone among the audience and the sound in transferred to the earbuds of those who need the interpreting. However, this method is more suitable for small public events.

Whispering interpretation doe snot require separate interpreting equipment if the interpretation is not by whisperring or silent voice directly to a few nearby, up to one or two participantes. In the case of whispered interpretation without equipment, attention must be paid to other participants in the vicinity, so that interpretation does not interfere with their concentration. Also for longer occasions, it is good to reserve more interpreters, as whispering is difficult for the vocal cords.

 

Equipment-free whispering interpretation is only suitable for smaller occasions with up to two paricipants requiring interpretation, but the equipment can provide whisper interpretation to up to twenty people at a time, as the portfolio includes 20 receivers. However whispereing interpretation is best suited to smaller events and shorter events of one, two, three or up to four hours. The whispering tanslation bierfcase is a cheaper and lighter alternative to the interpreting booths, but for larger and longer occasions, it is worthwhile to think about simultaneous interrpreting with interpreting booths.

Choose whispered interpreting for small occasions

You may need interpretation equipments in these cases:

 • When you need simultaneous interpreting For multi-lingual conference, we will make sure that you have the necessary interpreting equipment, such as a soundproof booth and equipment, as well as microhpone and headphone jacks.
 • When you need a high quality consecutive interpreting for interactive bilingual meetings we will make sure that you have the microphones and audio equepment you need.
 • When you need a rare whispering interpretation for smaller occasions we make sure that you have a portfolio of necessary microphones and receivers, and ensure that interpretation does not interfere with other participant's concentration.
 • We offer also interpretation technology and audio observer services

Leave it to us to take care of the interpreting and related technology, and focus on the content and attendees of your event! It does not get easier with conference interpreting - Get everything you need from interpreting to interpreting equipment, easily and professionally in one place!

Contact Usand tell us who we can fulfil your needs!

We have also a high quality conference interpretation

Simultaneous interpretation

whispering interpretation

Concecutive interpretation

Simultaneous or consecutive interpreting?

Choose the right interpreting service for your event!