OIKEUSTULKKAUS

Asianmukainen, luottamuksellinen ja puolueeton – eli turvallinen – oikeustulkkaus on jokaisen oikeus!

Asianmukainen, luottamuksellinen ja puolueeton oikeustulkkaus on oikeudellisten viranomaisasioiden keskiössä – jokaisella tulee olla mahdollisuus asioida oikeusturvansa kannalta keskeisissä asioissa turvallisesti omalla äidinkielellään!

Oikeustulkkauksen turvallisuuden osalta avainasemassa ovat ehdoton luottamuksellisuus, puolueettomuus, salassapitovelvollisuus ja vaitiolovelvollisuus. Kaikki oikeustulkkimme täyttävät oikeustulkkaukseen vaadittavat tiukat kriteerit; he ovat ehdottoman ammattitaitoisia ja päteviä, luotettavia ja puolueettomia sekä vaitiolovelvollisia ja salassapitovelvollisia alan ammattilaisia. Luottamuksesi on meille ykkösasia, joten varmistamme sen ehdottoman toteutumisen.

Teemme asianmukaista, ammattimaista ja puolueetonta oikeustulkkausta, jonka tarkoituksena on taata asiakkaan oikeusturvan toteutuminen. Tulkkaus tapahtuu oikeusistuimessa kansalaisten oikeusturvaan liittyvissä asioissa, joita ovat erilaiset oikeudelliset viranomaisasiat, kuten esimerkiksi tuomioistuinten, poliisin ja maahanmuuttoviraston prosessit. Tällaiset tilanteet ovat yhä yleisempiä kansainvälistymisen lisääntyessä, jolloin niihin vaadittavien asianmukaisten, luotettavien ja puolueettomien tulkkauspalveluiden sekä ammattitaitoisten ja osaavien tulkkien merkitys korostuu entisestään. Luottamuksellisuus ja puolueettomuus eivät ole neuvoteltavissa olevia asioita, vaan niiden toteutumisen varmistaminen on meille ehdotonta.

Ammattitaitoista oikeustulkkausta oikeusturvasi toteutumisen varmistamiseksi

Oikeustulkkauksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että tulkilla on oikeustulkkaukseen vaadittava ammattitaito, asianmukainen kokemus sekä vankka hallinta kieliparin molempien kielten osalta. Oikeustulkin on ymmärrettävä myös eri kulttuurien erityispiirteet sekä juridiset ja oikeudelliset lainalaisuudet sekä osattava reagoida nopeasti, tilannetajuisesti ja eettisesti haastavissakin tilanteissa. Oikeustulkkimme ovat kokeneita alan ammattilaisia, jotka hallitsevat juridisen ammattikielen ja vakiintuneet ilmaukset molemmilla työkielillään sekä hoitavat tulkkauksen ammattitaitoisesti, vastuullisesti, puolueettomasti ja luottamuksellisesti.

Tulkin avulla asiakas voi edustaa itseään omalla äidinkielellään, mikä on keskeisin asia väärinymmärrysten välttämiseksi. Lisäksi tuomioistuimessa asioiminen omalla äidinkielellä on ihmisoikeus. Ethän sinä haluaisi joutua selvittämään oikeusturvasi kannalta kriittisiä asioita ymmärtämättä täysin niiden sisältöä? Oikeustulkkauksen osalta väärinymmärryksiin ei ole varaa.

Olemme luotettava ja puolueeton toimija, joka haluaa varmistaa kansalaisten oikeusturvan toteutumisen. Kokeneet, ammattitaitoiset ja luotettavat oikeustulkkimme pitävät huolen sinun oikeusturvasi toteutumisesta tilanteessa kuin tilanteessa. Ota meihin yhteyttä jo tänään!

"My order in phone interpreting went in a best possible way. Thanks to the interpreter."

Pasi Leinonen

Legal Office Pasi Markus Leinonen Oy

TILAA PUOLUEETON JA LUOTTAMUKSELLINEN OIKEUSTULKKAUS

Miten oikeustulkkaus eroaa muista tulkkausmuodoista?

Oikeustulkkaus eroaa muista tulkkausmuodoista ennen kaikkea sen osalta, että siinä käsitellään usein arkaluontoisia ja luottamuksellisia, oikeusturvan kannalta keskeisiä asioita. Oikeustulkkaus on asioimistulkkausta vaativampi muoto, sillä oikeudellisiin aiheisiin, kuten rikosten käsittelyyn, liittyvä tulkkaus vaatii tulkilta erityisen vankkaa kokemusta ja osaamista sekä henkistä vahvuutta. Oikeustulkin valmistautumista auttaa, mikäli hänellä on mahdollisuus tutustua esimerkiksi rikoksen käsittelyyn liittyviin materiaaleihin etukäteen.

Ehdoton luottamuksellisuus, vaitiolovelvollisuus, salassapitovelvollisuus ja puolueettomuus ovat kaiken lähtökohtana oikeustulkkauksessa ja sen turvallisuuden varmistamisessa. Oikeustulkkausta hoitavat vain kokeneet ammattitulkit, jotka tuntevat juridiset sanastot ja käytännöt. Pätevät tulkkimme tarjoavat asianmukaista, ammattitaitoista ja laadukasta tulkkausta juuri sinun tarpeisiisi. Panostamme ennen kaikkea oikeustulkkauksen luottamuksellisuuteen, puolueettomuuteen, vaitiolovelvollisuuteen ja salassapitovelvollisuuteen. Kaikki tulkkimme ovat vahvistaneet salassapitovelvollisuutensa ja vaitiolovelvollisuutensa allekirjoituksillaan sekä ovat sitoutuneet toimimaan luottamuksellisesti ja puolueettomasti. Takaamme ehdottoman turvallisen oikeustulkkauksen sinun oikeusturvasi kannalta merkittävien asioiden hoitamisessa.

Oikeustulkkauksen tulee täyttää seuraavat kriteerit:

  • Luottamuksellisuus
  • Puolueettomuus
  • Vaitiolovelvollisuus
  • Salassapitovelvollisuus
  • Asianmukaisuus
  • Ammattitaito
  • Laatu
  • Turvallisuus

Korostamme kaikkien tulkkausmuotojemme osalta tulkkauksen asianmukaisuutta, ammattitaitoa ja laatua. Oikeustulkkauksen osalta tärkeää ennen kaikkea on luottamuksellisuus ja puolueettomuus sekä salassapito- ja vaitiolovelvollisuus asianomaisten keskuudessa. Oikeusturvan kanssa ei tule leikkiä – sinun oikeusturvasi on meille ensiarvoisen tärkeässä asemassa!
Contact Us, niin autamme sinua sen turvallisessa toteutumisessa.

Valitse oikea tulkkausmuoto ja asianmukaiset tulkkauslaitteet tarpeesi mukaan

Tutustu myös muihin ammattitaitoisiin tulkkauspalveluihimme:

Contact Us, niin kerromme mielellämme lisää laajalla kielivalikoimallamme varustetuista, ammattitaitoisista tulkkauspalveluistamme ja tarjoamme juuri sinun tarpeisiisi sopivan kokonaisuuden!

Suomen Tulkkauspalvelu Oy tarjoaa ehdottoman luottamuksellista ja puolueetonta oikeustulkkausta niin vaitiolovelvollisuutta kuin salassapitovelvollisuutta korostaen – varmistamme ehdottoman turvallisen oikeustulkkauksen toteutumisen asianmukaisesti, ammattitaitoisesti ja laadukkaasti!