Simultaanitulkkaus,
kuiskaustulkkaus vai
konsekutiivitulkkaus?

Simultaanitulkkaus, kuiskaustulkkaus vai konsekutiivitulkkaus – valitse oikea tulkkauspalvelu tilaisuuteesi!

Monikieliset tilaisuudet vaativat toisinaan tulkkausapua, jotta kaikki osallistujat ja puhujat kielestä riippumatta saavat tilaisuudesta mahdollisimman paljon irti. Simultaanitulkkaus, konsekutiivitulkkaus vai kenties kuiskaustulkkaus – mikä menetelmä sopii tilaisuuteesi parhaiten?

On selvää, että suurissa, monikielisissä konferensseissa kaikilla ei välttämättä ole yhtä yhteistä kieltä. On tärkeää ottaa kaikki kuulijat huomioon, jotta kokemus on kaikille tasapuolinen ja puhujan viesti ymmärretään varmasti oikein. Tällaisiin tilaisuuksiin kannattaa valita samanaikais- eli simultaanitulkkaus. Hieman pienemmissä tilaisuuksissa vaihtoehtona voi olla myös kuiskaustulkkaus.

Tulkkausapua voidaan tarvita myös esimerkiksi bisnesneuvotteluissa tai muissa muutaman henkilön tilaisuuksissa, joissa osapuolet eivät puhu samaa kieltä. Pienempiin tilaisuuksiin sopii paremmin peräkkäis- eli konsekutiivitulkkaus. Sitä käytetään usein tilanteissa, joissa ei ole varsinaisesti puhujaa ja yleisöä, vaan kyseessä on enemmänkin vuorovaikutteinen tilanne.

Mitä on simultaanitulkkaus?

Simultaanitulkkaus on samanaikaistulkkausta, jota käytetään yleensä isommissa puhujatilaisuuksissa, joissa on kymmeniä tai satoja henkilöitä. Jos yleisön joukossa on ihmisiä, jotka eivät ymmärrä esityskieltä, heille on mahdollista järjestää samanaikaistulkkausta. Se tarkoittaa sitä, että tulkki istuu äänieristetyssä tulkkikopissa, ja kääntää puhetta samanaikaisesti mikrofoniin, josta käännös kulkeutuu sitä tarvitsevien kuulijoiden korvanappeihin. Näin esitystä voidaan tulkata usealle ihmiselle yhtä aikaa ilman, että muu yleisö häiriintyy.

Yhdessä tulkkikopissa on kaksi tulkkia, jotka vuorottelevat, sillä käännöstyö on raskasta ja vaatii keskittymistä. Yhdestä kopista käännetään yhtä kieltä, mutta koppeja voi olla myös useampia, jolloin käännös onnistuu monelle eri kielelle.

Mitä kannattaa huomioida?

Simultaanitulkkaus on vaativa tulkkauksen muoto, joka vaatii perehtymistä. Se kannattaa siis tilata mahdollisimman hyvissä ajoin, vähintään 1-2 viikkoa ennen tapahtumaa. Pyydämme toimittamaan esitysmateriaalit mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta tulkit ehtivät perehtyä aiheeseen kunnolla.

Simultaanitulkkauksen edut
  • Voidaan käyttää suurissa puhe- ja yleisötilaisuuksissa
  • Muu yleisö ei häiriinny, sillä tulkkauksen kuulevat vain sitä tarvitsevat ihmiset
  • Konferenssi tai muu tilaisuus pysyy alkuperäisessä mitassaan
  • Tulkkaus on laadukasta, sillä tulkeilla on työrauha

Mitä on kuiskaustulkkaus?

Kuiskaustulkkaus on yksi simultaanitulkkauksen muoto, joka tehdään kannettavalla laitteistolla tai ilman laitteita. Koska tulkkaus tapahtuu nimensä mukaisesti kuiskaamalla, sitä voidaan tarjota ilman laitteita enintään kahdelle yleisössä istuvalle henkilölle kerrallaan. Tulkki siis istuu yleisön joukossa ja kääntää esiintyjän puhetta samanaikaisesti lähellään istuville henkilöille. Kannettavalla laitteistolla tulkkaus voidaan tehdä jopa kymmenille osallistujille.

Kuiskaustulkkaus on simultaanitulkkausta edullisempi vaihtoehto, mutta sen ongelmana on se, että se on puhujan äänihuulille raskasta ja se voi häiritä lähellä istuvia henkilöitä. Vaihtoehtona on tehdä kuiskaustulkkausta kannettavan laitteiston avulla, jolloin tulkki kääntää puheita matalalla ja hiljaisella äänellä mikrofoniin yleisön seasta ja ääni kulkeutuu tulkkausta tarvitsevien korvanappeihin. Tämä menetelmä sopii kuitenkin paremmin pienempiin yleisötilaisuuksiin.

Mitä kannattaa huomioida?

Tulkkipalvelu kannattaa varata muutamaa viikkoa ennen tapahtumaa, jotta tulkille jää tarpeeksi aikaa perehtyä aiheisiin ja materiaaleihin. On tärkeää, että tulkilla on mahdollisimman hyvät taustatiedot tapahtumasta, joten kaikki materiaalit kannattaa toimittaa tulkille hyvissä ajoin

Kuiskaustulkkauksen edut?
  • Simultaanitulkkausta edullisempi vaihtoehto pienempiin tilaisuuksiin
  • Tulkkaus tapahtuu samanaikaisesti, joten puhe- tai yleisötilaisuus pysyy alkuperäisessä mitassaan

Mitä on konsekutiivitulkkaus?

Konsekutiivitulkkaus on peräkkäistulkkausta, jolloin puhuja ja tulkki puhuvat vuorotellen. Tulkkausmenetelmä sopii paremmin pieniin, vuorovaikutteisiin tilaisuuksiin, kuten neuvotteluihin, illallisiin, vierailuihin, bisnestapaamisiin tai yritysesittelyihin. Se sopii tilanteisiin, joissa ei ole virallista esitystä tai puhujaa ja yleisöä, vaan tilaisuus on käsikirjoittamaton ja vuorovaikutteinen. Konsekutiivitulkkaukseen ei tarvita laitteistoa ja yksi tulkki riittää.

Mitä kannattaa huomioida?

Tulkkaus kannattaa varata hyvissä ajoin (1-2 viikkoa etukäteen) ja antaa mahdollisimman laaja kuvaus tapahtuman luonteesta. Koska varsinaista esitystä tai käsikirjoitusta ei ole, tulkki ei voi perehtyä materiaaliin etukäteen. Tulkille on kuitenkin hyvä toimittaa esimerkiksi tilanteessa käytettävää spesifiä alaan liittyvää sanastoa tai muuta materiaalia, josta voi olla hyötyä.

Konsekutiivitulkkauksen edut:
  • Sopii vuorovaikutteisiin, pienempiin tilaisuuksiin
  • Ei tarvita laitteistoa
  • Yksi tulkki riittää

Suomen Tulkkauspalvelu tarjoaa laadukkaan simultaani-, kuiskaus- ja konsekutiivitulkkauksen laajalla kielivalikoimalla. Lisäksi tarjoamme simultaanitulkkaukseen tarvittavan laitteiston asennettuna paikan päälle, ja teknikon varmistamaan, että laitteet toimivat tilaisuuden ajan. Jotta tulkkia tarvitsevat yleisön jäsenet saavat tapahtumasta mahdollisimman paljon irti, tarjoamme myös käännöspalvelua, jolloin kyseiset henkilöt saavat esitysmateriaalit printattuina omalla äidinkielellään.