OIKEUSTULKKAUS

Asianmukainen, luottamuksellinen ja puolueeton – eli turvallinen – oikeustulkkaus on jokaisen oikeus!

Asianmukainen, luottamuksellinen ja puolueeton oikeustulkkaus on oikeudellisten viranomaisasioiden keskiössä – jokaisella tulee olla mahdollisuus asioida oikeusturvansa kannalta keskeisissä asioissa turvallisesti omalla äidinkielellään!

Oikeustulkkauksen turvallisuuden osalta avainasemassa ovat ehdoton luottamuksellisuus, puolueettomuus, salassapitovelvollisuus ja vaitiolovelvollisuus. Kaikki oikeustulkkimme täyttävät oikeustulkkaukseen vaadittavat tiukat kriteerit; he ovat ehdottoman ammattitaitoisia ja päteviä, luotettavia ja puolueettomia sekä vaitiolovelvollisia ja salassapitovelvollisia alan ammattilaisia. Luottamuksesi on meille ykkösasia, joten varmistamme sen ehdottoman toteutumisen.

Teemme asianmukaista, ammattimaista ja puolueetonta oikeustulkkausta, jonka tarkoituksena on taata asiakkaan oikeusturvan toteutuminen. Tulkkaus tapahtuu oikeusistuimessa kansalaisten oikeusturvaan liittyvissä asioissa, joita ovat erilaiset oikeudelliset viranomaisasiat, kuten esimerkiksi tuomioistuinten, poliisin ja maahanmuuttoviraston prosessit. Tällaiset tilanteet ovat yhä yleisempiä kansainvälistymisen lisääntyessä, jolloin niihin vaadittavien asianmukaisten, luotettavien ja puolueettomien tulkkauspalveluiden sekä ammattitaitoisten ja osaavien tulkkien merkitys korostuu entisestään. Luottamuksellisuus ja puolueettomuus eivät ole neuvoteltavissa olevia asioita, vaan niiden toteutumisen varmistaminen on meille ehdotonta.

Ammattitaitoista oikeustulkkausta oikeusturvasi toteutumisen varmistamiseksi

Oikeustulkkauksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että tulkilla on oikeustulkkaukseen vaadittava ammattitaito, asianmukainen kokemus sekä vankka hallinta kieliparin molempien kielten osalta. Oikeustulkin on ymmärrettävä myös eri kulttuurien erityispiirteet sekä juridiset ja oikeudelliset lainalaisuudet sekä osattava reagoida nopeasti, tilannetajuisesti ja eettisesti haastavissakin tilanteissa. Oikeustulkkimme ovat kokeneita alan ammattilaisia, jotka hallitsevat juridisen ammattikielen ja vakiintuneet ilmaukset molemmilla työkielillään sekä hoitavat tulkkauksen ammattitaitoisesti, vastuullisesti, puolueettomasti ja luottamuksellisesti.

Tulkin avulla asiakas voi edustaa itseään omalla äidinkielellään, mikä on keskeisin asia väärinymmärrysten välttämiseksi. Lisäksi tuomioistuimessa asioiminen omalla äidinkielellä on ihmisoikeus. Ethän sinä haluaisi joutua selvittämään oikeusturvasi kannalta kriittisiä asioita ymmärtämättä täysin niiden sisältöä? Oikeustulkkauksen osalta väärinymmärryksiin ei ole varaa.

Olemme luotettava ja puolueeton toimija, joka haluaa varmistaa kansalaisten oikeusturvan toteutumisen. Kokeneet, ammattitaitoiset ja luotettavat oikeustulkkimme pitävät huolen sinun oikeusturvasi toteutumisesta tilanteessa kuin tilanteessa. Ota meihin yhteyttä jo tänään!

”Tilaukseni puhelintulkkauksesta sujui parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitos tulkille.”

Pasi Leinonen

Asianajotoimisto Pasi Markus Leinonen Oy