oikeustulkkaus

Asianmukainen ja puolueeton oikeustulkkaus

Teemme asianmukaista, ammattimaista ja puolueetonta oikeustulkkausta, jonka tarkoituksena on asiakkaan oikeusturvan toteutuminen. Tulkkaus tapahtuu oikeusistuimessa kansalaisten oikeusturvaan liittyvissä asioissa, joita ovat esimerkiksi tuomioistuinten, poliisin ja maahanmuuttoviraston prosessit. Tällaiset tilanteet ovat yhä yleisempiä kansainvälistymisen lisääntyessä.

Oikeustulkkimme hallitsevat juridisen ammattikielen ja vakiintuneet ilmaukset molemmilla työkielillään. Tulkin avulla asiakas voi edustaa itseään omalla äidinkielellään, mikä on keskeisin asia väärinymmärrysten välttämiseksi.

Olemme luotettava ja puolueeton toimija, joka haluaa varmistaa kansalaisten oikeusturvan toteutumisen. Älä mieti kahta kertaa, vaan ota meihin yhteyttä jo tänään.

Juridisissa tilanteissa käytössä ovat yleensä joko konsekutiivitulkkaus tai simultaanitulkkaus. Konsekutiivitulkkaus on peräkkäistulkkausta, jossa puhuja ja tulkki puhuvat vuorotellen muutaman minuutin ajan. Simultaanitulkkaus tapahtuu samanaikaisesti siten, että käännös kulkeutuu suoraan tulkkausta tarvitsevan kuulokkeisiin.

Tulkkaus tapahtuu tulkin äidinkielen ja yleensä yhden vieraan kielen välillä kumpaankin suuntaan. Oikeuskäsittelyissä tilaisuuden kulku, eli myös tulkkaus, usein nauhoitetaan.

Ehdoton vaitiolovelvollisuus ja puolueettomuus ovat kaiken lähtökohtana oikeustulkkauksessa. Oikeustulkkausta hoitavat vain kokeneet ammattitulkit, jotka tuntevat juridiset sanastot ja käytännöt.

”Tilaukseni puhelintulkkauksesta sujui parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitos tulkille.”

Pasi Leinonen

Asianajotoimisto Pasi Markus Leinonen Oy