Tulkkauslaitteet

Tarjoamme laadukkaat tulkkauslaitteet tulkkauksen tueksi!

 

Varmista konferenssiesi, kokoustesi ja muiden tapahtumiesi tulkkauksen toimivuus laadukkaiden tulkkauspalveluidemme ja tulkkauslaitteidemme avulla!

Suomen Tulkkauspalvelu Oy tarjoaa erilaisiin tilaisuuksiin sopivia tulkkauspalveluita, tarvittavat tulkkauslaitteet asennuksineen sekä tulkkausteknikon ja äänitarkkailijan palveluita, jotta sinä ja tapahtumasi osallistujat voitte keskittyä olennaiseen eli tilaisuudesta nauttimiseen!

”Olimme tyytyväisiä teiltä tilaamaamme simultaanitulkkaukseen. Teimme tilauksen pika-aikataululla, mutta kaikki sujui mutkattomasti – saimme teiltä nopeasti tarjouksen sekä vahvistuksen tulkkauksen onnistumisesta.

Olemme teihin yhteydessä, mikäli tarvetta tulkkaukselle vielä jatkossa tulee. Kiitokset hyvästä palvelusta.”

Sanna Suomalainen

Sanoma Pro Oy

Tarjoamme kaiken tarvittavan konferenssitulkkaukseen:
Tulkkaus:
Tulkkauslaitteisto:
 • Äänieristetty tulkkauskoppi varusteineen.
 • Osallistujien vastaanottimet ja kuulokkeet.
 • Mikrofonit ja äänentoistolaitteet.
 • Tulkkausteknikon ja äänitarkkailijan palvelut.

Valitse ensin sopiva konferenssitulkkauksen muoto tilaisuutesi mukaan:

 • Simultaani- eli samanaikaistulkkaus sopii parhaiten monikielisiin konferensseihin, sillä sen avulla voidaan kääntää puhetta samanaikaisesti useille eri kielille.
 • Konsekutiivi- eli peräkkäistulkkaus puolestaan on oiva valinta kaksikielisiin kokouksiin, sillä siinä puhuja ja tulkki ovat äänessä vuorotellen.
 • Kuiskaustulkkaukseen kannattaa päätyä pienempien tilaisuuksien osalta, sillä sen avulla tulkkaus voidaan kohdistaa suoraan juuri sitä tarvitseville osallistujille.

”Asiointi asiakaspalvelun kanssa sujui oikein hyvin. Palvelu oli nopeaa, ystävällistä ja asiantuntevaa. Saatu tarjous oli selkeä. Tulkkauslaitteet toimivat hyvin ja tapahtumapaikalla ollut teknikko asiantunteva. Suosittelisin teitä ehdottomasti muillekin ja jatkossa otan tarpeen ilmetessä yhteyttä!”

Marjo Rinne

EHYT ry

Konferenssitulkkauksen muoto määrittää tarvittavan tulkkauslaitteiston

 • Simultaanitulkkaukseen tarvitaan äänieristetyt tulkkauskopit, laitteet, mikrofonit sekä kuulokkeet  jotta tulkkaus onnistuu laadukkaasti sitä tarvitseville henkilöille muiden osallistujien keskittymisen häiriintymättä.
 • Konsekutiivitulkkauksen osalta suosittelemme mikrofonien ja äänentoistolaitteiden hyödyntämistä äänen kuuluvuuden varmistamiseksi.
 • Kuiskaustulkkaus voidaan tehdä ilman laitteistoa tai tulkkauslaitteistolla eli salkulla, joka sisältää mikrofonin tulkille ja vastaanottimet osallistujille. Ilman laitteistoa tapahtuvan kuiskaustulkkauksen osalta on hyvä varmistaa, ettei tulkkaus häiritse muiden osallistujien keskittymistä.
 • Meiltä saat myös tarvittavat tulkkausteknikon ja äänitarkkailijan palvelut.

Hoidamme kaikki konferenssitulkkaustilanteet avaimet käteen -periaatteella, jolloin sinä voit keskittyä ainoastaan tapahtuman kulkuun ja vieraisiin. Toimitamme paikan päälle tarvittavat tulkkauslaitteet, asennamme ne käyttövalmiiksi ja hoidamme tulkkauksen vuosien kokemuksen tuomalla varmuudella kaikilla tarvittavilla kielillä.

Minkälaiset ovat sinun tulkkaustarpeesi? Onko valintasi simultaanitulkkaus monikieliseen konferenssiin, konsekutiivitulkkaus kaksikieliseen kokoukseen vai kuiskaustulkkaus pieneen tilaisuuteen? Konferenssitulkkauksen valinta vaikuttaa siihen, minkälaisia tulkkauslaitteita tarvitset. Kerro tarpeesi meille, niin me täytämme ne. Ota yhteyttä.

Oikeanlaiset tulkkauslaitteet tilaisuutesi ja tulkkaustarpeesi mukaan!

Tulkkauslaitteiston valinnassa tulee huomioida tilaisuuden luonteen määrittelemä tulkkaustarve. Äänieristetty tulkkauskoppi on aina varma valinta pitkiin, suuriin ja monikielisiin tilaisuuksiin eli simultaanitulkkaukseen, kun taas kannettava tulkkauslaitteisto eli salkku sopii lyhyempiin ja pienimuotoisempiin tilaisuuksiin eli kuiskaustulkkaukseen. Kaksikielisiin tilaisuuksiin sopivan konsekutiivitulkkauksen osalta mikrofonit ja äänentoistolaitteet tulevat usein tarpeeseen. Mitkä ovat tulkkauskopin ja kannettavan tulkkauslaitteiston erot?

 • Tulkkauskoppi on äänieristetty koppi, joka tarjoaa tulkille tarvittavan työrauhan, mikä puolestaan parantaa huomattavasti tulkkauksen laatua. Tulkkauskoppi sisältää mikrofonin tulkille ja kuulokkeet tulkkausta tarvitseville osallistujille. Tulkkauskopissa voi olla yksi tulkki kerrallaan, ja pidempien tilaisuuksien osalta kaksi tai kolme tulkkia voivat vuorotella.
 • Kannettava tulkkauslaitteisto eli salkku sisältää mikrofonin tulkille ja langattomat kuulokkeet kahdellekymmenelle tulkkausta tarvitsevalle osallistujalle.
 • Tarjoamme myös tarvittavat mikrofonit, vastaanottimet ja äänentoistolaitteet – tulkkausteknikon ja äänitarkkailijan palveluita unohtamatta.

Milloin tilaisuuteen tulisi valita tulkkauskoppi ja milloin salkku? Tulkkauskoppi kannattaa valita aina, kun kyseessä on pidempi tilaisuus, kun taas salkkua voidaan hyödyntää lyhyempiin, tunnin tai parin, mittaisiin tilaisuuksiin. Simultaanitulkkaus vaatii moitteetonta tekniikan toimimista ja äänieristetyn tulkkauskopin käyttöä, sillä tulkkaus tapahtuu samanaikaisesti alkuperäisen puheen kanssa. Kuiskaustulkkaukseen sopiva salkku on edullisempi vaihtoehto, mutta pääasiassa suosittelemme aina ensisijaisesti työrauhan mahdollistavan tulkkauskopin käyttöä etenkin pidempien tilaisuuksien osalta.

Ääni kulkee sekä tulkkauskoppiin että kannettavaan tulkkauslaitteistoon kuuluvan mikrofonin kautta suoraan tulkkausta tarvitsevien henkilöiden kuulokkeisiin. Tulkkauskoppi mahdollistaa lisäksi tulkin keskeytymättömän tulkkaukseen keskittymisen, jolloin tulkkauskokemus pääsee toden teolla loistoonsa. Toisin sanoen se, onko käytössä tulkkauskoppi vai salkku, muodostaa merkittävän eron tulkin työrauhan kannalta, mikä on suoraan yhteydessä tulkkauksen laatuun ja sitä kautta myös yleisön tulkkauskokemukseen.

Tulkkauskoppi monikielisten konferenssien simultaanitulkkaukseen, mikrofonit ja äänentoistolaitteet kaksikielisten kokousten konsekutiivitulkkaukseen ja kannettava tulkkauslaitteisto eli salkku pienempien tilaisuuksien kuiskaustulkkaukseen – Suomen Tulkkauspalvelu auttaa löytämään juuri oikeanlaiset tulkkauslaitteet sinun tilaisuutesi tulkkaustarpeita varten!

Tulkkauslaitteet simultaanitulkkauksen tueksi

Simultaanitulkkauksessa eli samanaikaistulkkauksessa käytetään äänieristettyjä tulkkauskoppeja ja laitteita, joiden avulla tulkin puhe välitetään kuuntelijoiden kuulokkeisiin. Simultaanitulkkaus mahdollistaa tulkkauksen useilla eri kielillä samanaikaisesti, sillä kunkin kielen tulkki istuu omassa äänieristetyssä kopissaan kääntäen puhetta mikrofoniin, josta se puolestaan kulkeutuu kunkin osallistujan kuulokkeisiin hänen omalla äidinkielellään.

Simultaanitulkkaus vaatii tulkilta kovaa keskittymistä, jolloin myös tulkkaustekniikan on toimittava moitteettomasti. Jätä tästä huolehtiminen meidän hoidettavaksemme! Meiltä saat kerralla koko palvelun: kuljetamme tulkkauslaitteet paikan päälle, vastaamme tekniikasta ja tulkkaamme tilaisuuden sitä kaipaaville yleisön jäsenille heidän tarvitsemillaan kielillä.

Kerro meille, millaista tilaisuutta olet järjestämässä, niin etsimme sinulle sopivat menetelmät ja tulkkauslaitteet!

”Minuun teki vaikutuksen laitteiden helppokäyttöisyys ja tulkkien ammattitaito.

Leena Arvela-Hellén

Uudenkaupungin kaupunki

Mihin tulkkauslaitteita tarvitaan?

Tulkkauslaitteita käytetään simultaanitulkkauksen apuna, jotta kielikäännös kulkeutuu vain sitä tarvitsevien henkilöiden kuulokkeisiin. Näin konferenssi etenee nopeammin, kun tulkkausta ei tehdä koko yleisölle vuoropuheluna puhujan kanssa. Näin myös muu yleisö saa keskittyä tilaisuuteen rauhassa.

Tulkkauslaitteet sisältävät äänieristetyt kopit, joissa kukin tulkki istuu ja kääntää mikrofoniin kuulemaansa puhetta. Hänen äänensä kulkeutuu yleisössä istuvien tulkkausapua tarvitsevien henkilöiden kuulokkeisiin. Tulkkauslaitteistoon sisältyvät mikrofonit ja kuulokkeet.

Me hoidamme tulkkauksen ja kaiken siihen liittyvän tekniikan, joten voit keskittyä pelkästään tilaisuuden kulkuun!

Simultaanitulkkaus on loistovalinta monikielisten konferenssien sisällön jakamiseksi eri kielien edustajille!

Tulkkauslaitteet konsekutiivitulkkauksen tueksi

Konsekutiivi- eli peräkkäistulkkaus ei varsinaisesti vaadi osakseen tulkkauslaitteita, mutta kuuluvuuden mahdollisimman hyvän laadun takaamiseksi suosittelemme mikrofonien ja äänentoistolaitteiden käyttöä. Toimitamme ja asennamme kaikki tarvittavat laitteet puolestasi, jotta voit keskittyä olennaiseen.

Konsekutiivitulkkaukselle tulee varata kaksinkertainen aika, sillä kaikki puheet tapahtuvat kaksi kertaa. 

Konsekutiivitulkkaus on oikea valinta kaksikielisiin kokouksiin!

Tulkkauslaitteet kuiskaustulkkauksen tueksi

Kuiskaustulkkausta voidaan tehdä ilman laitteistoa tai kannettavan laitteiston eli salkun avulla, johon sisältyvät mikrofonit tulkeille sekä langattomat vastaanottimet tulkkausta tarvitseville henkilöille. Kannettavan laitteiston avulla tulkkaus tapahtuu niin, että tulkki kääntää puhetta hiljaisella ja matalalla äänellä mikrofoniin, josta käännös kulkee tulkkausta tarvitsevien henkilöiden korvanappeihin.

Kuiskaustulkkaus ei vaadi osakseen erillisiä tulkkauslaitteita, mikäli tulkkaus tapahtuu kuiskaamalla tai hiljaisella äänellä suoraan muutamalle lähellä olevalle, korkeintaan yhdelle tai kahdelle osallistujalle. Ilman laitteistoa tapahtuvan kuiskaustulkkauksen osalta on huomioitava muut lähellä olevat osallistujat, jottei tulkkaus vaikeuta heidän keskittymistään. Lisäksi pidempien tilaisuuksien osalta on hyvä varata paikalle useampi tulkki, sillä kuiskaaminen on raskasta äänihuulten osalta.

 

Ilman laitteistoa tapahtuva kuiskaustulkkaus sopii vain pienempiin tilaisuuksiin, joissa tulkkausta tarvitsevia osallistujia on enintään kaksi, mutta laitteiston avulla kuiskaustulkkausta voidaan tarjota jopa kahdellekymmenelle henkilölle kerrallaan, sillä salkku sisältää 20 vastaanotinta. Kuiskaustulkkaus sopii kuitenkin parhaiten pienempiin tilaisuuksiin sekä lyhyempiin, yhden, kahden, kolmen tai korkeintaan neljän tunnin mittaisiin tilaisuuksiin. Kuiskaustulkkaukseen tarvittava salkku on tulkkauskoppia edullisempi ja kevyempi vaihtoehto, mutta suurempiin ja pidempiin tilaisuuksiin kannattaa valita simultaanitulkkaus tulkkauskoppeineen.

Valitse kuiskaustulkkaus pieniä tilaisuuksia varten!

Voit tarvita tulkkauslaitteita esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Tarvitset laadukasta simultaanitulkkausta monikielisiin konferensseihin – Pidämme huolen siitä, että sinulla on tarvittavat tulkkauslaitteet, kuten äänieristetty tulkkauskoppi ja laitteet sekä mikrofoni ja kuulokkeet.
 • Tarvitset ammattitaitoista konsekutiivitulkkausta vuorovaikutuksellisiin, kaksikielisiin kokouksiin – Huolehdimme siitä, että sinulla on käytössäsi tarvittavat mikrofonit ja äänentoistolaitteet.
 • Tarvitset yksilöllistä kuiskaustulkkausta pienempiin tilaisuuksiin – Pidämme huolen, että sinulla on tarvittavat mikrofonit ja vastaanottimet sisältävä salkku, sekä varmistamme, ettei tulkkaus häiritse muiden osallistujien keskittymistä.
 • Tarjoamme myös tarvittavat tulkkausteknikon ja äänitarkkailijan palvelut.

Jätä tulkkauksesta ja siihen liittyvästä tekniikasta huolehtiminen meille, ja keskity tapahtumasi sisältöön ja osallistujiin! Tämän helpommaksi ei konferenssitulkkaus muutu – Saat kaiken tarvittavan tulkkauksesta tulkkauslaitteisiin helposti ja ammattitaitoisesti samasta paikasta yhdellä kertaa!

Ota yhteyttä, ja kerro meille, miten voimme täyttää juuri sinun tulkkaustarpeesi!

Meiltä myös laadukas konferenssitulkkaus

SIMULTAANITULKKAUS

KUISKAUSTULKKAUS

KONSEKUTIIVITULKKAUS

Simultaani-, kuiskaus- vai konsekutiivitulkkaus?

Valitse oikea tulkkauspalvelu tilaisuuteesi!