• Sopimus palvelutuotannosta

  Alihankkija (myöhemmin ”Tulkki”) ja Toimeksiantaja (myöhemmin ”Suomen Tulkkauspalvelu”) ovat sopineet palvelujen tuotannosta tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.
 • 1. Sopimuksen voimassaolo

 • PP dot KK dot VVVV
 • Voimassaolo: Toistaiseksi
  Irtisanominen: 2 vk irtisanomisajalla molemminpuolisesti
 • 2. Toimeksiantaja

 • Yritys: Suomen Tulkkauspalvelu Oy
  Osoite: Kauppatie 8 B, 04300 Tuusula
  Y-tunnus: 3331608-7
  Puhelinnumero: 010 574 5830

 • 3. Alihankkija (Tulkki)

 • Nämä yhteystiedot ovat voimassa tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä. Tulkki sitoutuu ylläpitämään yhteystietojaan Suomen Tulkkauspalvelun sähköisen järjestelmän kautta.
 • 4. Toimeksiannon sisältö

  Suomen Tulkkauspalvelu tilaa Tulkilta tulkkaus- ja/tai käännöspalveluita. Tulkkaus suoritetaan Suomen Tulkkauspalvelun asiakkaan tiloissa, muutoin sovitussa paikassa tai puhelin- ja etätulkkauksen kohdalla Tulkin omassa toimitilassa. Tulkki suorittaa toimeksiannon omilla työvälineillään ja vastaa palvelun suorittamisesta Suomen Tulkkauspalvelun asiakkaan antamien ohjeiden sekä tulkkaustyötä koskevien eettisten määräysten sekä yleisten alan hyvien liiketapojen mukaisesti. Suomen Tulkkauspalvelu ei tällä sopimuksella sitoudu tilaamaan tulkkauspalveluita eikä Tulkki toimittamaan niitä. Kukin tilaus tehdään ja hyväksytään aina erikseen.
 • 5. Palvelun hinnoittelu

  Syötä alla oleviin kenttiin puhelimessa ja sähköpostissa sovitut hinnat.
 • Veloitettavien palkkioiden lisäksi Tulkki saa veloittaa Suomen Tulkkauspalvelulta matkakulut halvinta mahdollista kulkuneuvoa käyttäen pois lukien pääkaupungiseudulla tapahtuvat tulkkaukset.

  Hintoihin lisätään ALV, jos Tulkki on liiketoiminnastaan ALV-velvollinen.
 • 6. Tilauksen peruuttaminen

 • Ottamalla vastaan tilauksen Tulkki sitoutuu suorittamaan toimituksen tilausta vastaanottaessa sovitulla tavalla ja sovitun ohjein.

  Jos Tulkki yksipuolisesti peruuttaa tilauksen alle kolme työpäivää ennen toimitusta tai jättää sen toimittamatta, Suomen Tulkkauspalvelulla on oikeus periä suorittamatta jääneestä tilauksesta puolet siitä summasta, jonka Tulkki olisi voinut tilauksesta veloittaa – kuitenkin vähintään yhden tunnin veloitus.

  Suomen Tulkkauspalvelulla on oikeus yksipuolisesti ja ilman korvausta peruuttaa seuraavalle arkipäivälle tehty tilaus edellisenä arkipäivänä viimeistään klo 18:00. Tämän jälkeen tapahtuneista peruutuksista Tulkilla on oikeus veloittaa tilauksen täysimääräinen arvo.

 • 7. Toimintaohjeet ja ammattisäännöstö

 • Tulkki hyväksyy, että Suomen Tulkkauspalvelu käsittelee asiakkaidensa antamia tulkkauspalvelua koskevia palautteita. Tulkki hyväksyy, että Suomen Tulkkauspalvelu käsittelee Tulkin henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ehtojen mukaisesti siinä laajuudessa, joka on tarpeellista tämän sopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi sekä Suomen Tulkkauspalvelun oikeutetun edun turvaamiseksi.

  Toimeksiantojen toteutuksessa Tulkki sitoutuu ohjaamaan kaikki toimeksiannoista syntyvät jatkotilaukset ja niitä koskevat tiedustelut Suomen Tulkkauspalvelulle.
 • 8. Lainmukaiset velvoitteet

  Tämä sopimus ei muodosta työsuhdetta tai suoraa direktio-oikeutta Suomen Tulkkauspalvelu ja Tulkin välille. Tulkki vastaa siitä, että se on järjestänyt itselleen ammatinharjoittamisessa vaadittavan vakuutus- ja eläketurvan ja hoitanut tehtävään liittyvät viranomaisvelvoitteet.
 • 9. Suostumus toimia alihankkijana ja raportointivelvoitteet

  Tulkki suostuu siihen, että se voidaan ilmoittaa Suomen Tulkkauspalvelun alihankkijaksi esimerkiksi julkisiin kilpailutuksiin. Tulkki on velvollinen täyttämään mahdolliset alihankintaa koskevat suostumuslomakkeet sekä toimittamaan Suomen Tulkkauspalvelun tarvitsemia kohtuullisia raportointitietoja toimeksiannoistaan ilman eri veloitusta. Neuvottelu toimeksiannoista tai sopimuksen ehdoista sekä muut vastaavat keskustelut eivät myöskään muodosta laskutusperustetta.
 • 10. Maksuehto

 • Tämän sopimuksen mukainen veloitus maksetaan kahdesti kuussa kahdessa jaksossa, joista ensimmäinen kattaa 1. – 15. päivän ja toinen 16. – 31. päivän.

  Tulkki voi kirjoittaa laskun ensimmäiseltä jaksolta aikaisintaan 16. päivä ja toiselta jaksolta aikaisintaan 1. päivä. Maksuehto on 14 vrk netto. Lasku on kirjoitettava Suomen Tulkkauspalvelun laskutusohjeiden mukaan.

  Jos tämän sopimuksen mukaiset veloitukset maksetaan työkorvauksella, korvaus maksetaan ensimmäiseltä jaksolta kuun viimeisenä arkipäivänä ja toiselta jaksolta 15. päivä.
 • 11. Vastuu toimeksiannon tuloksista

  Tulkki vastaa suoraan oman toimeksiantonsa tuloksista. Tilanteessa, jossa Suomen Tulkkauspalvelun asiakas kohdistaa Suomen Tulkkauspalveluun vaatimuksia Tulkin tuloksien perusteella, voi Suomen Tulkkauspalvelu vaatia Tulkilta korvausta niistä vaatimuksista, jotka ovat johtuneet Tulkin suorittamien toimeksiantojen tuloksista.
 • 12. Allekirjoitukset

  Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.